Sverige

Försäljning och distribution på den svenska marknaden kommer i framtiden hanteras av företaget Posifon AB. Vänligen kontakta dem om ni har frågor eller vill köpa produkter. Ni når dem på:

Posifon AB
Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg
Tel 031-360 8770
Mail sales@posifon.se

This is the basket Message

This is the basket Message